Citaten

Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.

Mahatma Gandhi

Eén enkele persoon is wel geschikt om iets op te bouwen, maar als de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft opgebouwd bij de eenling blijft berusten, dan zal het geen lang leven beschoren zijn.

Machiavelli

Als alles instort, betekent dat niets anders dan de gelegenheid de dingen opnieuw op te bouwen op een betere manier.

Susan Saradon